Galantomi

Iulia Tudor

0 Pagini
0 RON Suma stransa
0 Donatii realizate

Iuliana Tudor

1 Pagini
12,022 RON Suma stransa
34 Donatii realizate

Maria Alexandra Tudor

1 Pagini
0 RON Suma stransa
0 Donatii realizate

Marius Tudor

1 Pagini
200 RON Suma stransa
3 Donatii realizate

Marius Constantin Tudor

1 Pagini
7,392 RON Suma stransa
43 Donatii realizate

Mihaela Tudor

2 Pagini
1,750 RON Suma stransa
16 Donatii realizate

Mihai Tudor

2 Pagini
0 RON Suma stransa
0 Donatii realizate

Mirela Tudor

1 Pagini
2,600 RON Suma stransa
17 Donatii realizate

Nicoleta Tudor

1 Pagini
2,015 RON Suma stransa
15 Donatii realizate

Olimpia Tudor

1 Pagini
350 RON Suma stransa
3 Donatii realizate

Raluca Tudor

0 Pagini
0 RON Suma stransa
0 Donatii realizate

Robert Tudor

1 Pagini
150 RON Suma stransa
1 Donatii realizate

Rudi Tudor

2 Pagini
70 RON Suma stransa
3 Donatii realizate

Veronica Tudor

1 Pagini
705 RON Suma stransa
4 Donatii realizate

Violeta Claudia Tudor

1 Pagini
400 RON Suma stransa
2 Donatii realizate

Ana Maria Tudora

1 Pagini
3,980 RON Suma stransa
18 Donatii realizate

Hilde Tudora

1 Pagini
500 RON Suma stransa
7 Donatii realizate

Hilde Tudora

1 Pagini
1,271 RON Suma stransa
12 Donatii realizate

Adrian Tudorache

0 Pagini
0 RON Suma stransa
0 Donatii realizate

Adrian-Emil Tudorache

2 Pagini
90 RON Suma stransa
3 Donatii realizate

Ana - Maria Tudorache

1 Pagini
0 RON Suma stransa
0 Donatii realizate

Andrei Tudorache

1 Pagini
2,735 RON Suma stransa
39 Donatii realizate

Andrei Tudorache

1 Pagini
185 RON Suma stransa
4 Donatii realizate

Caterina Tudorache

1 Pagini
260 RON Suma stransa
3 Donatii realizate

CATERINA TUDORACHE

1 Pagini
0 RON Suma stransa
0 Donatii realizate

Cleopatra Tudorache

1 Pagini
413 RON Suma stransa
5 Donatii realizate

Emilian Tudorache

1 Pagini
2,285 RON Suma stransa
26 Donatii realizate

Emilian Tudorache

1 Pagini
750 RON Suma stransa
10 Donatii realizate

Gabriela Andrada Tudorache

1 Pagini
400 RON Suma stransa
3 Donatii realizate

Gaby Tudorache

1 Pagini
30 RON Suma stransa
1 Donatii realizate

MIHAELA ADRIANA TUDORACHE

1 Pagini
1,565 RON Suma stransa
7 Donatii realizate

Mircea Tudorache

1 Pagini
150 RON Suma stransa
1 Donatii realizate

Monica Tudorache

1 Pagini
985 RON Suma stransa
17 Donatii realizate

Monica Tudorache

1 Pagini
0 RON Suma stransa
0 Donatii realizate

Simona Tudorache

1 Pagini
1,855 RON Suma stransa
10 Donatii realizate

Vasile Tudorache

1 Pagini
255 RON Suma stransa
4 Donatii realizate

Cosmin Tudoran

1 Pagini
250 RON Suma stransa
2 Donatii realizate

Cristi Tudorescu

1 Pagini
205 RON Suma stransa
3 Donatii realizate

Ana Maria Tudorica

1 Pagini
665 RON Suma stransa
9 Donatii realizate

Ana-Maria Tudorica

1 Pagini
100 RON Suma stransa
1 Donatii realizate

Mihai Tudorica

1 Pagini
220 RON Suma stransa
5 Donatii realizate

Mihai Tudorica

1 Pagini
1,650 RON Suma stransa
20 Donatii realizate

Alin Alexandru Tudosă

1 Pagini
0 RON Suma stransa
0 Donatii realizate

Alin Alexandru Tudosa

2 Pagini
2,365 RON Suma stransa
16 Donatii realizate

Anca Tudosa

1 Pagini
1,100 RON Suma stransa
12 Donatii realizate

Laura Tudosă

1 Pagini
50 RON Suma stransa
1 Donatii realizate

Adnana Tudose

1 Pagini
0 RON Suma stransa
0 Donatii realizate

Alex Tudose

2 Pagini
3,080 RON Suma stransa
20 Donatii realizate

Andreea Tudose

1 Pagini
2,064 RON Suma stransa
21 Donatii realizate

Catalin Andrei Tudose

1 Pagini
225 RON Suma stransa
3 Donatii realizate
15505 rezultate